link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het nieuwe jaar 2021

gepubliceerd: woensdag, 30 december 2020

Zegenwens

Met de nieuw­jaarswens wensen wij ie­der­een een zalig Nieuw jaar met deze zegen van God. Hij ziet ons en bemint ons en Hij geeft zijn Zoon aan ons. We geven aan ie­der­een graag deze zegenwens, met een sterke tekst erop; deze tekst mag ons dit jaar ver­ge­zel­len: Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de moei­lijk­he­den en volhardt in het gebed. Als u de kaart wilt ont­van­gen, kunt u ernaar vragen.

De vie­ring van de Eucha­ris­tie

In de kerk blijven we de Eucha­ris­tie vieren binnen de moge­lijk­he­den die er zijn: met 30 gelo­vi­gen (exclusief mede­wer­kers). De tij­den van de Missen blijven zoals aange­ge­ven onder het kopje ‘vie­rin­gen’ op deze site. De pa­ro­chi­anen die ken­baar hebben gemaakt de Eucha­ris­tie­vie­ringen mee te willen vieren, hebben te horen gekregen wanneer zij kunnen deel­ne­men. Wilt u ook komen, laat het ons weten. We kijken dan naar de moge­lijk­he­den en overleggen we dat met u.

Jaar van het gezin

2021 zal een be­lang­rijk jaar wor­den en dat niet alleen omdat er een vaccin komt. Paus Fran­cis­cus heeft een jaar voor het gezin aan gekon­digd, vanaf 19 maart. Het is goed dat het gezin alle aan­dacht krijgt. Er is intussen ook vanaf 8 de­cem­ber het jaar ter ere van sint Jozef gaande. Hij is de vader van het gezin, en Maria, zijn vrouw, de moe­der van het gezin. Jezus groeit daarin op. God vraagt ons met Hem mee te doen in dit heils­plan en Hij rekent op onze ge­zin­nen. Als kerk zijn we het gezin van God. Het is be­lang­rijk om zo kerk te zijn in deze tijd.

Het begint

Het jaar 2021 begint weer. Het mag een hoop­vol jaar zijn, dankzij Christus, die ons zijn Geest blijft geven tot opbouw van zijn kerk en de hele wereld. Laten we samen deze kerk van Christus zijn. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl