link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het nieuwe jaar 2021

gepubliceerd: woensdag, 30 december 2020

Zegenwens

Met de nieuw­jaarswens wensen wij ie­der­een een zalig Nieuw jaar met deze zegen van God. Hij ziet ons en bemint ons en Hij geeft zijn Zoon aan ons. We geven aan ie­der­een graag deze zegenwens, met een sterke tekst erop; deze tekst mag ons dit jaar vergezellen: Laat de hoop u blij maken, houdt stand in de moei­lijk­he­den en volhardt in het gebed. Als u de kaart wilt ont­van­gen, kunt u ernaar vragen.

De vie­ring van de Eucha­ris­tie

In de kerk blijven we de Eucha­ris­tie vieren binnen de moge­lijk­he­den die er zijn: met 30 gelo­vi­gen (exclusief mede­wer­kers). De tij­den van de Missen blijven zoals aange­ge­ven onder het kopje ‘vie­rin­gen’ op deze site. De pa­ro­chi­anen die ken­baar hebben gemaakt de Eucha­ris­tie­vie­ringen mee te willen vieren, hebben te horen gekregen wanneer zij kunnen deelnemen. Wilt u ook komen, laat het ons weten. We kijken dan naar de moge­lijk­he­den en overleggen we dat met u.

Jaar van het gezin

2021 zal een be­lang­rijk jaar wor­den en dat niet alleen omdat er een vaccin komt. Paus Fran­cis­cus heeft een jaar voor het gezin aan gekon­digd, vanaf 19 maart. Het is goed dat het gezin alle aan­dacht krijgt. Er is intussen ook vanaf 8 de­cem­ber het jaar ter ere van sint Jozef gaande. Hij is de vader van het gezin, en Maria, zijn vrouw, de moeder van het gezin. Jezus groeit daarin op. God vraagt ons met Hem mee te doen in dit heils­plan en Hij rekent op onze gezinnen. Als kerk zijn we het gezin van God. Het is be­lang­rijk om zo kerk te zijn in deze tijd.

Het begint

Het jaar 2021 begint weer. Het mag een hoop­vol jaar zijn, dankzij Christus, die ons zijn Geest blijft geven tot opbouw van zijn kerk en de hele wereld. Laten we samen deze kerk van Christus zijn. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl