link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde

Zondag 17 t/m zondag 24 januari 2021

gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2021

#blijfinmijn­liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evan­ge­lie volgens Johannes (hoofd­stuk 15).

Hij zegt daar tegen zijn dis­ci­pe­len: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.” Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hier­voor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijn­bouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zicht­baar wordt in een­heid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor een­heid gebeurt.

Zusters Grandchamp maakten hand­rei­king voor gebed en li­tur­gie

Zusters uit de oecu­me­nische klooster­ge­meen­schap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de ver­bon­den­heid met Christus als bron van de vrucht van een­heid. Deze ge­meen­schap, die de gebeds­week dit jaar inhou­de­lijk voor­be­reidde, wijdt zich­zelf al sinds haar ontstaan in 1940 aan een­heid en gebed.

Tijdens de Week van gebed voor een­heid bid­den we­reld­wijd miljoenen chris­te­nen mee. Door samen te bid­den ervaren we een­heid. Tege­lijk tonen we verant­woor­de­lijk­heid voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven.

Doe mee

Gebedsboekje - Week van Gebed voor Eenheid

De jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en MissieNeder­land. Op www.week­van­ge­bed.nl ontdek je hoe je mee kunt doen en kun je ma­te­ri­alen be­stel­len. Bestel bij­voor­beeld tij­dig het speciale gebeds­boekje.

In­for­ma­tie 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl