link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Week van Gebed voor Eenheid - #blijfinmijnliefde

Zondag 17 t/m zondag 24 januari 2021

gepubliceerd: zaterdag, 9 januari 2021

#blijfinmijn­liefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tij­dens de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evan­ge­lie volgens Johannes (hoofd­stuk 15).

Hij zegt daar tegen zijn discipelen: “Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.” Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijn­bouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zicht­baar wordt in een­heid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor een­heid gebeurt.

Zusters Grandchamp maakten hand­rei­king voor gebed en liturgie

Zusters uit de oecu­me­nische klooster­ge­meen­schap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de ver­bon­den­heid met Christus als bron van de vrucht van een­heid. Deze ge­meen­schap, die de gebeds­week dit jaar inhou­de­lijk voor­be­reidde, wijdt zich­zelf al sinds haar ontstaan in 1940 aan een­heid en gebed.

Tijdens de Week van gebed voor een­heid bid­den we­reld­wijd miljoenen chris­te­nen mee. Door samen te bid­den ervaren we een­heid. Tege­lijk tonen we verant­woor­de­lijk­heid voor anderen door de problemen van de samen­le­ving in de voor­beden een plek te geven.

Doe mee

Gebedsboekje - Week van Gebed voor Eenheid

De jaar­lijkse Week van gebed voor een­heid wordt geor­ga­ni­seerd door de Raad van Kerken en MissieNeder­land. Op www.weekvan­ge­bed.nl ontdek je hoe je mee kunt doen en kun je ma­te­ri­alen be­stel­len. Bestel bij­voor­beeld tij­dig het speciale gebeds­boekje.

In­for­ma­tie 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl