link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dag van het Jodendom

Zondag 17 januari 2021

gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021

Elke 17e januari staan wij, Neder­landse katho­lie­ken, uit­druk­ke­lijk stil bij de relatie tussen ons, chris­te­nen, en het jo­den­dom. Die dag is het Dag van het Jo­den­dom.

Chris­te­nen hebben name­lijk een bij­zon­dere relatie met het jo­den­dom. Jezus, zijn familie en zijn leer­lin­gen waren wets­ge­trouwe, of beter gezegd, Tora-getrouwe joden. Ze hiel­den zich aan de gebo­den van de Tora en gingen op de grote joodse feest­da­gen naar de tempel in Jeru­za­lem. Als chris­te­nen delen wij dat deel van de Bijbel dat joden de Tenach en chris­te­nen het ‘Oude’ of ‘Eerste’ Testa­ment noemen. Al in­ter­pre­te­ren we ze anders, we delen met de joden dezelfde verhalen, beel­den en woor­den.

Helaas hebben chris­te­nen eeuwen­lang vooral de nadruk gelegd op wat hen van de joden on­der­scheidde. Het jo­den­dom werd gezien als een achterhaalde gods­dienst. Joden kregen de naam onbe­trouw­baar en zelfs moor­de­naars van Christus te zijn. Met alle gevolgen van dien. Met het Tweede Vati­caans Concilie heeft de rooms-katho­lie­ke kerk afstand geno­men van dit soort denk­beel­den. De Kerk is de broodno­dige weg inge­slagen van zelf­on­der­zoek, dialoog en vriend­schap met de joden.

De ‘Dag van het Jo­den­dom’ is bedoeld om bij te dragen aan die nieuwe weg in bis­dom­men en pa­ro­chies, soms in samen­wer­king met andere kerk­ge­noot­schappen.

In­for­ma­tie 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl