link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Actie Kerkbalans

Van zaterdag 16 t/m zaterdag 30 januari

gepubliceerd: donderdag, 14 januari 2021

Al sinds 1973 werken kerk­ge­noot­schappen samen in de Actie Kerk­ba­lans en doen zo een beroep op de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen voor een fi­nan­ciële bijdrage. Jaar­lijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een fi­nan­ciële bijdrage te leveren aan hun eigen plaat­se­lijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. On­der­houd van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missio­naire en maat­schap­pe­lijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerk­ba­lans.

Corona-proof

Van­wege de corona­maat­re­ge­len zal de Actie Kerk­ba­lans dit jaar creativi­teit vergen. Nu de strenge lockdown in ver­band met Covid-19 is verlengd tot en met 9 februari, geldt voor de lopers van Actie Kerk­ba­lans voor de campagne van 2021 een coronaprotocol.

Urgentie

Terwijl de organi­sa­tie van de Actie Kerk­ba­lans ons voor uit­dagingen stelt, is het belang van fondsen­wer­ving om het pas­to­rale en li­tur­gische werk van de pa­ro­chies te kunnen blijven doen groter dan ooit. Met de zeer beperkte fysieke deelname aan de vie­rin­gen en onwennig­heid met digitale collectes staat de fi­nan­ciële ge­zond­heid van pa­ro­chies onder druk.

Onder­steu­ning, tips en downloads

Op de web­si­te van Actie Kerk­ba­lans staan diverse tips, voor­beel­den en downloads die pa­ro­chies helpen bij het opzetten van een ef­fec­tieve actie. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl