link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Website Vier Pasen!

Veertigdagentijd en Pasen bewust beleven

gepubliceerd: vrijdag, 19 februari 2021

Pasen valt dit jaar op zon­dag 4 en maan­dag 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maat­regelen gel­den in ver­band met de corona­pan­de­mie, roepen de Neder­landse bis­schop­pen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk.

Speciale web­si­te

Vier Pasen!Deze oproep doen de bis­schop­pen op de speciale web­si­te www.vierpasen.nl die op Aswoens­dag, 17 februari, online gaat. De site biedt links en downloads om de Veer­tig­da­gen­tijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Jezus leeft, Hij is waar­lijk opgestaan, dat is de bood­schap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veer­tig dagen lang naar toe’, zo opent de web­si­te. Zij helpt bezoekers om de eigen pa­ro­chie te vin­den en om zo op de pa­ro­chie­web­site te kunnen checken of er plek is bij een van de vie­rin­gen. Als de beschik­ba­re plaatsen al zijn ge­re­ser­veerd, is het vaak moge­lijk om thuis mee te vieren via een live­stream. Als ook dat niet kan, is er op zon­dag­och­tend een Eucha­ris­tie­vie­ring te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op de web­si­te staan nog meer han­dige links en downloads. Zo is er een link naar www.vas­ten­ac­tie.nl om in de veer­tig dagen van voor­be­rei­ding op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veer­tig­da­gen­tijd is het immers gebruike­lijk om te vasten, bid­den en geven in de voor­be­rei­ding op Pasen. Ook is er een link naar li­tur­gie­boekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zon­da­gen in de Veer­tig­da­gen- en Paas­tijd. Pa­ro­chies vin­den er bovendien een link naar gratis foto­ma­te­riaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aan­dacht te geven aan Pasen op de web­si­te en in het pa­ro­chie­blad.

De bis­schop­pen geven uitleg

In de Goede Week (de week voor Pasen) wor­den op de web­si­te meer­dere filmpjes ge­pu­bli­ceerd, waarin de bis­schop­pen per­soon­lijk uitleg geven bij be­lang­rijke onder­de­len van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor de Veer­tig­da­gen­tijd te vin­den.

We bevelen deze nieuwe web­si­te van harte bij u aan. Doe mee, Vier Pasen!

www.vierpasen.nl

Vier Pasen!


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl