link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wees niet bang, kom dichterbij

Roepingenzondag 25 april 2021

gepubliceerd: maandag, 12 april 2021

Over de hele wereld wordt jaar­lijks op de vierde zon­dag van de Paas­tijd Roepingen­zon­dag gevierd. Deze dag wordt de ‘Zondag van de Goede Herder’ genoemd, omdat Jezus zich in het Evan­ge­lie van die dag omschrijft als de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen (vgl. Joh. 10, 11-18).

Thema

Het thema van dit jaar in Neder­land is: “Wees niet bang, kom dich­ter­bij”. Hiermee aan­slui­tend bij de actuali­teit van het afstand hou­den. Tot God, tot Jezus, hoeven we nooit afstand te hou­den, Hij is ons altijd nabij, als wij ons hart maar voor ons openen. Durven wij dat? Durven wij tot Hem te naderen? Durven wij Hem te vragen wat Gods plan is voor mijn leven?

Weest niet bang! God wil je alleen maar volmaakt gelukkig maken. Welke roe­ping Hij ook met je voor heeft. Trouwen, pries­ter, zuster, diaken, etc.

Paus­bood­schap

In zijn bood­schap voor deze dag geeft paus Fran­cis­cus dit keer Sint Jozef als voor­beeld, die door God werd ge­roe­pen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bij­zon­ders verwezen­lijkt’, zegt de paus. God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moe­ders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uit­dagingen, edel­moe­dig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastbera­den om de hoop te ver­ster­ken,’ schrijft paus Fran­cis­cus.

Downloads

Om aan­dacht te beste­den aan Roepingen­zon­dag zijn er weer een aantal ma­te­ri­alen be­schik­baar. We gebruiken dit jaar het­zelfde gebe­den­boekje als vorig jaar maar de poster en het prentje zijn nieuw. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl