link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Alternatieve Pinksternoveen

gepubliceerd: zondag, 9 mei 2021

Al kunnen we dit jaar niet fysiek in de kerken een Pinksternoveen or­ga­ni­se­ren, we kunnen wel van huis uit samen negen dagen een alternatieve Noveen bid­den.

We had­den zo gehoopt dat we na het afgelasten van de Pinksternoveen vorig jaar, dat we dit jaar weer met hernieuwde energie aan de slag kon­den met de Pinksternoveen 2021. Maar helaas, we zijn nog niet van het corona-virus af. Er mogen nog maar weinig mensen de kerk bezoeken en dus moeten we ook dit jaar afzien van een Pinksternoveen in het Groene Hart.

Toch willen wij onze voor­be­rei­ding op het Hoog­feest van Pink­ste­ren niet zomaar op zijn beloop laten. Wij willen u uit­no­di­gen om iedere dag, tussen Hemel­vaart en Pink­ste­ren, in ver­bon­den­heid met elkaar te bid­den voor de grote noden van deze tijd. En al kunnen wij u dan niet verwel­ko­men in onze kerken, we kunnen elkaar wel bereiken via de web­si­tes en nieuws­brie­ven van onze pa­ro­chies.

Zo willen wij de negen avon­den voor Pink­ste­ren samen bid­den dat God zijn Geest mag schenken aan onze geloofs­ge­meen­schappen, aan ons per­soon­lijk, aan in­di­vi­duele mensen die God op het spoor komen in hun leven. Wij vragen u, neem even de tijd, ga ergens rus­tig zitten, wordt u bewust dat God bij u is. Voel u verbon­den met andere ‘bid­ders’ die een pinksternoveen hou­den en stel u voor dat u bidt zoals de apos­te­len en Maria gebe­den hebben in de ‘boven­zaal’ die eerste keer...

Noveen­dag 1 - Vrij­dag 14 mei

Heilige Geest, Bron van het leven, vanaf het begin hebt U bij­zon­dere genadegaven uitge­deeld aan gelo­vi­gen. Kom in onze harten en schenk ons uw kracht en troost.

Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zon­der ophou­den werkt!

Zo bid­den wij:

Heilige Geest,
De afgelopen maan­den hebben we ons
moeten terugtrekken In onze huizen
en in ons­zelf.

Niet om IK gericht bezig te zijn,
maar juist verbon­den met anderen en met U.
Uw Geest heeft ons hierbij geholpen.

Dank voor Uw in­spi­ra­tie,
volhar­dings­kracht en levensmoed.
En geef ons de kracht om het nog wat lan­ger vol te hou­den.

Laat Uw Geest waaien over de nieuwe tijd die komt.
Leer ons onze lessen hieruit te halen.
Amen.

♫ Lied van het licht

Wees een licht voor alle mensen, laat het schijnen om je heen.
Wees een vuur met heel veel warmte, houd het niet voor jou alleen.

Noveen­dag 2 - Zater­dag 15 mei

Heilige Geest, Bron van het leven, vanaf het begin hebt U bij­zon­dere genadegaven uitge­deeld aan gelo­vi­gen. Kom in onze harten en schenk ons uw kracht en troost.

Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zon­der ophou­den werkt!

Zo bid­den wij:

Wij bid­den om de Geest:
het talent om mens te zijn, mens naar de bedoeling van God.

Wij bid­den om de Geest:
de vreugde om Gods Woord, de bezieling tot li­tur­gie.

Wij bid­den om de Geest:
de kracht om te geloven, de macht om te hopen.

Wij bid­den om de Geest:
het vuur om lief te hebben, de moed van de dienst­baar­heid.

Wij bid­den om de Geest:
het verlangen om brood, een broe­der, een naaste te zijn.

Wij bid­den om de Geest:
de in­spi­ra­tie om Jezus te volgen.
Hij is de goede her­der, de vrede­vorst,
het licht der wereld, brood en wijn,
weg, waar­heid en leven.
De mens naar de bedoeling van God. Amen.

♫ Lied van het licht

Wees een licht voor alle mensen, laat het schijnen om je heen.
Wees een vuur met heel veel warmte, houd het niet voor jou alleen.

Noveen­dag 3 -Zondag 16 mei

Heilige Geest, Bron van het leven, vanaf het begin hebt U bij­zon­dere genadegaven uitge­deeld aan gelo­vi­gen. Kom in onze harten en schenk ons uw kracht en troost.

Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zon­der ophou­den werkt!

Zo bid­den wij:

Kom, Heilige Geest,
geef vernieuwde kracht,
geef vuur in onze harten,
Blaas Uw Geest opnieuw in deze wereld,
maak ons sterk, doe ons herleven.
Daal in ons neer, raak ons aan,
maak ons EEN door Uw Geest,
Heilige Geest, geef ons Leven.
Amen.

♫ Lied van het licht

Wees een licht voor alle mensen, laat het schijnen om je heen.
Wees een vuur met heel veel warmte, houd het niet voor jou alleen.

Noveen­dag 4 - Maan­dag 17 mei

Heilige Geest, Bron van het leven, vanaf het begin hebt U bij­zon­dere genadegaven uitge­deeld aan gelo­vi­gen. Kom in onze harten en schenk ons uw kracht en troost.

Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zon­der ophou­den werkt!

Zo bid­den wij:

Heer, raak mij aan met uw Adem, reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waar­heid zicht.

Raak met uw Adem mijn onrust, tot ik de rust her­vind.
Al mijn won­den heelt Gij: Gij ziet in mij uw Kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant.
Als ge­roe­pen kom ik: mijn tijd is in uw hand!

Geest, vol van hemelse klaar­heid, geef mij een hel­der zicht
op wie vriend­schap vragen, aan elkaar toegedicht.

Heer, raak mij aan met uw Adem, Geest die mij zingen doet.
Waar U mij nabij bent vind ik hier vaste voet.

♫ Lied van het licht

Wees een licht voor alle mensen, laat het schijnen om je heen.
Wees een vuur met heel veel warmte, houd het niet voor jou alleen.

Noveen­dag 5 - Dins­dag 18 mei

Heilige Geest, Bron van het leven, vanaf het begin hebt U bij­zon­dere genadegaven uitge­deeld aan gelo­vi­gen. Kom in onze harten en schenk ons uw kracht en troost.

Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zon­der ophou­den werkt!

Zo bid­den wij:

Kom, heilige Geest,
God, niet slechts van vele jaren gele­den,
maar van nu, God van het heden.
Kom tot ieder van ons.

Kom in onze zorgen en noden,
in onze schaamte en verdriet,
in onze plannen en wensen.

Kom heilige Geest, inspireer ons,
U bent aanwe­zig,
in het vele goede in onze wereld,
in wat ons blij en gelukkig maakt.

Kom in onze verlangen,
naar een­heid onder ons en tussen ons
vervul onze verlangen naar U, God.

Kom heilige Geest
wij willen met U leven,
vandaag en voor altijd. Amen.

♫ Lied van het licht

Wees een licht voor alle mensen, laat het schijnen om je heen.
Wees een vuur met heel veel warmte, houd het niet voor jou alleen.

Noveen­dag 6 - Woens­dag 19 mei 

Heilige Geest, Bron van het leven, vanaf het begin hebt U bij­zon­dere genadegaven uitge­deeld aan gelo­vi­gen. Kom in onze harten en schenk ons uw kracht en troost.

Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zon­der ophou­den werkt!

Zo bid­den wij:

Vader in de Hemel,
laat Uw Geest over ons komen
Opdat wij groeien tot EEN lichaam
tot Uw ge­meen­schap van mensen
door alle stormen in het leven.

Laat ons voelen dat U in alles
bij ons bent.
Heer sta niet toe dat we ooit van U
ge­schei­den wor­den.
Amen.

♫ Lied van het licht

Wees een licht voor alle mensen, laat het schijnen om je heen.
Wees een vuur met heel veel warmte, houd het niet voor jou alleen.

Noveen­dag 7 - Donder­dag 20 mei

Heilige Geest, Bron van het leven, vanaf het begin hebt U bij­zon­dere genadegaven uitge­deeld aan gelo­vi­gen. Kom in onze harten en schenk ons uw kracht en troost.

Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zon­der ophou­den werkt!

Zo bid­den wij:

Maak ons, Heer, ont­vanke­lijk voor de tekenen van deze tijd.
Laat ons het goede zien, de goodwill,
het zoeken naar vrede, de drang naar gelijk­heid,
de medemen­se­lijk­heid en de verdraag­zaam­heid,
als zovele tekenen van uw Geest
die werkt in mensen van nu.

Laat ons de wer­king ont­dek­ken van uw Geest
in onze groeiende en zich vernieuwende Kerk.
Leer ons ingaan op de goede verlangens
die in ons­zelf geboren wor­den,
en laat ons geluk brengen aan elkaar.

Laat uw Geest van ons bezit nemen,
zodat vrede, vriend­schap en vreugde
aanwe­zig zijn waar mensen sa­men­le­ven.
Amen.

♫ Lied van het licht

Wees een licht voor alle mensen, laat het schijnen om je heen.
Wees een vuur met heel veel warmte, houd het niet voor jou alleen.

Noveen­dag 8 - Vrij­dag 21 mei

Heilige Geest, Bron van het leven, vanaf het begin hebt U bij­zon­dere genadegaven uitge­deeld aan gelo­vi­gen. Kom in onze harten en schenk ons uw kracht en troost.

Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zon­der ophou­den werkt!

Zo bid­den wij:

Laat ons, Heer, door de kracht van Uw Geest
elke dag een won­der ver­rich­ten,
een klein won­der van liefde, dat steeds
een ziel uit het duister zal lichten,
een won­der dat weer hoop schenkt en moed,
dat treuren­den vreugd’vol laat loven
en zelfs harten van steen trillen doet.

Heer, schenk ons die geest­kracht van boven!
Laat ons, Heer, door uw Geest onbevreesd
met vuur’ge tong de vlam onts­te­ken
op plaatsen waar Uw liefd’ is geweest,
doch voor kou reeds lang is geweken.

Geef ons de kracht die Simson bezat
wereldse tempels te vernielen
en te bouwen de hemelse stad
in ver­dwaalde, zoekende zielen. Amen.

♫ Lied van het licht

Wees een licht voor alle mensen, laat het schijnen om je heen.
Wees een vuur met heel veel warmte, houd het niet voor jou alleen.

Noveen­dag 9 - Zater­dag 22 mei

Heilige Geest, Bron van het leven, vanaf het begin hebt U bij­zon­dere genadegaven uitge­deeld aan gelo­vi­gen. Kom in onze harten en schenk ons uw kracht en troost.

Verlicht, zuiver en sterk ons, zodat wij getuigen, dat Jezus leeft en zon­der ophou­den werkt!

Zo bid­den wij:

Het vuur van de Geest?
Vuurtjes van kleine mensen,
van gewone mensen,
mensen aangestoken door wat schuilt achter het zicht­ba­re.

Levens­kracht,
vuur in pijn of in hoop geboren,
vuur dat zoekt om te leven
en leven te geven.

Vuur van jou en van mij,
kleine vuurtjes, samen groot.
Moge Jezus’ Geest kleine mensen aan­zet­ten om samen te bouwen
aan een betere wereld,
met mensen die elkaar niet loslaten
en in vrede en vreugde trachten samen te leven,
mensen die samen een lichtend vuurtje zijn
waar anderen zich aan kunnen optrekken.

♫ Lied van het licht

Wees een licht voor alle mensen, laat het schijnen om je heen.
Wees een vuur met heel veel warmte, houd het niet voor jou alleen.

Gebed op het Hoog­feest van Pink­ste­ren

Eeuwige God,
uw Geest zweefde over de wateren,
bracht ver­band in de chaos
en schiep alle leven op aarde.
Uw Geest kwam over Jezus’ leer­lin­gen,
bracht een­heid in ver­deeld­heid
en maakte hen en­thou­siast.
Eeuwige God,
kom nu met uw Geest ook over ons,
maak recht wat krom is,
maak zacht wie verhard zijn
en houdt het vuur in ons bran­dend.
Dat wij aan­ste­ke­lijk mogen zijn
en anderen in­spi­re­ren.
Laat ons niet los,
houd ons vast ten einde, ten goede.
Amen.

Wij wensen u een gezegend Pinkster­feest! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl