Kerknet.be) plaatsen we een bericht over het opzetten van een Mariatuin. Zoek een mooi Mariabeeld en kies uit tientallen bloemsoorten die naar Maria verwijzen. Nu nog planten en met veel liefde verzorgen. Vier Maria in mei!"> Kerknet.be) plaatsen we een bericht over het opzetten van een Mariatuin. Zoek een mooi Mariabeeld en kies uit tientallen bloemsoorten die naar Maria verwijzen. Nu nog planten en met veel liefde verzorgen. Vier Maria in mei!" /> Parochies St. Barnabas Haastrecht en H. Bartholomeus Schoonhoven - Nieuws
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Creëer je eigen Mariatuin

gepubliceerd: maandag, 10 mei 2021

Van de web­si­te van de Belgische bis­schop­pen­con­fe­ren­tie (Kerknet.be) plaatsen we een bericht over het opzetten van een Mariatuin. Zoek een mooi Maria­beeld en kies uit tien­tal­len bloem­soor­ten die naar Maria ver­wij­zen. Nu nog planten en met veel liefde ver­zorgen. Vier Maria in mei!

De Ameri­kaanse bewe­ging Family Rosary lan­ceert een Mariatuin-wedstrijd. Bedoeling is om vooral ge­zin­nen aan te zetten op die manier in de mei­maand een plek van hoop te creëren, een plek die de hemelse tuin al een beetje meer zicht­baar maakt op aarde. En daar hebben we nood aan in tij­den van Covid en klimaatdrei­ging, zo klinkt het. Leuk idee?

Een Mariatuin - in miniatuur op je buffet­kast of op je balkon, in je voortuintje of in de hof - bestaat steevast uit een maria­beeld en sym­bo­li­sche bloemen of planten. Het geheel straalt schoon­heid en rust uit, en nodigt uit tot medi­ta­tie. Kloosters hebben er al een lange traditie mee. Maar waarom zou je thuis niet zo’n tuintje aanleggen?

Maria­bloemen en hun bete­ke­nis

De keuze uit sym­bo­li­sche bloemen en planten is eindeloos. Vooral de kleuren wit en blauw vallen op. Wit staat voor zuiver­heid en blauw voor de ko­nin­klij­ke titel van Maria. Zelden of nooit zal je Maria afge­beeld zien op schil­derijen zon­der de witte lelie. Maar ook madeliefjes, en koren­bloemen kun je meestal wel ergens ont­dek­ken. Net als rode rozen, die staan voor haar liefde en lij­den.

Een ander criterium is de vorm. Zo staan veld­bloemen of aardbeien, die dicht tegen de grond groeien, voor nede­rig­heid. Heel wat bloemen en planten droegen in de mid­del­eeuwen (en som­mi­ge nu nog) een van de namen van Maria, zoals O.L.V. Hand­schoen (vin­gerhoedskruid). De bloemen in een Mariatuin mogen uite­raard ook ver­wij­zen naar Christus, zoals de anjer. Die heeft de vorm van een nagel en herinnert op die manier aan de kruis­dood.

 • Akelei
 • Anjer
 • Cyclaam
 • Gouds­bloem
 • Iris
 • Kamille
 • Koekoeks­bloem
 • Koren­bloem
 • Lelie
 • Lelietje-van-dalen
 • Mariaklokje
 • Meidoorn
 • Pinkster­bloem
 • Roos
 • Vingerhoedskruid

Liederen

Ook in lie­de­ren is de bloe­mensymboliek terug te vin­den. Kijk maar naar deze strofe uit het gre­go­ri­aanse Praeclare Custos Virginium (vertaling Schulte Nordholt):

Te mid­den van de doornen
zijt Gij in uw grote zuiver­heid
een lelie die in wit gewaad
ter ere Gods te bloeien staat.

Heel wat ver­wij­zingen komen recht­streeks uit de Bijbel, bij­voor­beeld uit het Hoog­lied, waar Maria dan gaat lopen met de compli­mentjes aan het adres van ‘de bruid’.

Kriebelen de groene vin­gers of heb je al een Mariatuin? Ga aan de slag en post een foto op Twitter of Facebook met #Mariatuin en #Marygar­den. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl