link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jubilarissen gehuldigd

St. Bartholomeusparochie zondag 20 juni

gepubliceerd: maandag, 21 juni 2021

Op zon­dag 20 juni wer­den de jubila­rissen van het koor Sursum Corda in het zonnetje gezet. In 2020 heeft de hul­diging niet kunnen plaats­vin­den zodat er dit jaar negen jubilea te vieren waren!

Vier leden wer­den gehul­digd van­wege hun 40-jarig lidmaat­schap: Jaqueline Klompmaker, Sandra de Kruijf, Paola Oosterlaken en Koos van der Pauw. Zij ont­vingen uit han­den van pastoor Van der Mee de passende onder­schei­dingen, een gou­den speld en een oor­konde van de St. Gregorius­ver­eni­ging.
Koos van der Pauw is al die jaren als organist betrokken.

Daar­naast wer­den vijf leden gefe­li­ci­teerd en bedankt voor 25 jaar inzet voor het koor: Lies Hamaker, Yvonne de Jong, Marita van der Meer, Rita Thoen en Elly Verburg.

Dat je niet alleen na vele jaren een 'onder­schei­ding' ont­vangt, maar ook na een kortere tijd van zeer grote inzet, bleek uit de overhan­diging van een miniatuur van de paro­chie­kerk aan Wil van der Paauw. Dit als dank voor het vele werk in de afgelopen 6 jaar, waarin zij het pen­ning­mees­ter­schap en de fi­nan­ciële admi­ni­stra­tie van de pa­ro­chie heeft ver­zorgd, alsmede die van de pa­ro­chie Haas­trecht.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ringen wer­den allen in de pastorietuin van harte gefe­li­ci­teerd, onder het genot van een kopje koffie met gebak.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl