link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Documentaire over Lourdes

gepubliceerd: donderdag, 1 juli 2021

Een do­cu­mentaire over Maria­bede­vaarts­plaats Lourdes is vanaf 24 juni 2021 te zien in filmtheaters door het land. De in­druk­wek­kende do­cu­mentaire ont­vangt inter­na­tio­naal lovende com­mentaren en is zeker de moeite waard.

Lourdes

Documentaire over LourdesLourdes is een klein stadje in het zui­den van Frank­rijk waar 160 jaar gele­den de Maagd Maria verscheen aan Ber­na­dette Soubirous. Nu is het een plek waar dage­lijks duizen­den pelgrims uit de hele wereld samen­ko­men in de hoop op een won­der.

“Al tien­tal­len miljoenen mensen streel­den de rots in de grot van Lourdes. Ze lieten er een afdruk achter van hun dromen, hun ver­wach­tingen, hun hoop en hun verdriet. In Lourdes komen kwets­ba­ren en be­hoef­ti­gen samen. Het hei­lig­dom is een schuil­plaats voor pelgrims, in al hun naakt­heid. Let­ter­lijk - wanneer ze zich uitkle­den om te baden in de bronnen - en figuur­lijk - in een direct, bijna lijfe­lijk contact met de Heilige Maagd.”

Filmmakers Thierry Demaizière en Alban Teurlai laten zien dat Lourdes een plaats is waar aan­grij­pende levens­ver­halen ver­teld wor­den. Maar dat het ook een plek is waar gedanst en gelachen wordt.

Meer in­for­ma­tie

Lourdes is vanaf 24 juni te zien in de filmtheaters, onder andere in Filmhuis Den Haag / Concordia, The Movies Dordrecht, Kijkhuis Leiden en Lantaren Venster Rotter­dam. Meer in­for­ma­tie op de web­si­te:

Trailer 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl