link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Welkom aan pater Thomassen

gepubliceerd: donderdag, 22 juli 2021
Pater Tiny Thomassen
Pater Tiny Thomassen

Pater Thomassen van het klooster van de Passionisten in Haas­trecht zal de ko­men­de twee maan­den de - tij­de­lijke - op­vol­ger van pastoor van der Mee zijn. Wij zijn pater Thomassen dank­baar voor deze beschik­baar­heid. Zo kunnen in eerste instantie de vaste Eucha­ris­tie­vie­ringen, zowel in het weekend als door de week, doorgang vin­den.

Ook is de eerste pas­to­rale zorg verzekerd voor de pa­ro­chi­anen die een pries­ter nodig hebben. Voor dringende zaken, bij­voor­beeld voor een zie­ken­zal­ving, kunt u recht­streeks pater Thomassen bellen:

  • 06 - 1543 1744

Alle andere zaken verlopen via het se­cre­ta­riaat:

Het nieuw aan te tre­den bestuur, dat naar ver­wach­ting voor de beide pa­ro­chies zal wor­den benoemd, zal de ver­dere voortgang in de pa­ro­chies ter hand nemen. Zodra er zaken bekend zijn, wordt u hierover geïn­for­meerd. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl