link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria ter Weghe

Maandag 18 oktober - 19.30 uur - Haastrecht

gepubliceerd: dinsdag, 5 oktober 2021

Het jaar­lijkse feest van Maria van Haas­trecht wordt gevierd op maan­dag 18 ok­to­ber 2021. Dit jaar zal Mgr. Jan Hendriks, bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, de hoofd­cele­brant zijn van de plech­tige H. Mis die begint om 19.30 uur. Het Caecilia­koor zal bijdragen aan de li­tur­gie.

Ont­moe­ting

Na de fees­te­lij­ke Mis gaan we naar vereni­gings­ge­bouw “De Thuishaven” voor een kopje koffie en een glaasje. Het is meteen een goede gelegen­heid pastoor Van Klaveren te ont­moe­ten.

Speciaal welkom voor de kin­de­ren

Kin­de­ren zijn speciaal welkom. Voor hen is er kin­der­woord­dienst en zij mogen mee­lo­pen in de pro­ces­sie, de meisjes als bruidjes, met Maria in hun mid­den. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl