link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Uitnodiging Kinderclub

Vrijdag 24 september - 16.00 uur - De Overkant Schoonhoven

gepubliceerd: donderdag, 16 september 2021

We gaan ver­der met een kin­der­club in de pa­ro­chie. Deze is speciaal voor kin­de­ren uit groep 3 t/m groep 6. Het doel is om kin­de­ren (meer) ver­trouwd te maken met de verhalen uit de bijbel en zo samen te kunnen groeien in geloof.

Prak­tische in­for­ma­tie

 • Eerste bij­een­komst:
  • vrij­dag 24 sep­tem­ber van 16.00 tot 17.00 uur
 • Vervolg­bij­een­komsten:
  • vrij­dag 15 ok­to­ber
  • vrij­dag 5 no­vem­ber
  • vrij­dag 26 no­vem­ber
  • vrij­dag 17 de­cem­ber
  • Data voor de eerste helft van 2022 wor­den later gepland
 • Locatie: ‘De Over­kant’, Wal 34 in Schoon­hoven
 • We gebruiken het boek: ‘Het licht op ons pad’. Bij de eerste bij­een­komst wordt het werk­boek aan de kin­de­ren uitge­deeld. De kosten hier­voor zijn € 12.50.
 • Aanmel­den vóór 17 sep­tem­ber:
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl