link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wijzigingen in het vieringenrooster

Per 1 oktober 2021

gepubliceerd: maandag, 27 september 2021

Met het aantre­den van pastoor Van Klaveren zullen in het vie­rin­genrooster een paar wijzi­gingen wor­den doorge­voerd. Meest ingrijpend is het vervallen van de vie­ring om 17.30 uur in Schoon­hoven, maar ook enkele tij­den zijn ge­wij­zigd per 1 ok­to­ber 2021.

Over­zicht van vaste vie­rin­gen

dag tijd kerk bij­zon­der­he­den
Zater­dag 17.30 uur Haas­trecht

ca 20.30 uur Schoon­hoven vie­ring met de Neo­ca­te­chu­me­nale weg
(bij aanwe­zig­heid van een pries­ter)
Zondag 9.00 uur Schoon­hoven met koor

11.00 uur Haas­trecht met koor
Woens­dag 9.00 uur Schoon­hoven
Vrij­dag 9.00 uur Haas­trecht
3e don­der­dag vd maand
10.00 uur Hof van Stein

We begrijpen dat deze ver­an­de­ringen voor som­mi­ge pa­ro­chi­anen niet fijn zijn, maar wij vragen uw begrip voor de nieuwe situatie.

Vie­rin­gen­over­zicht

Vanaf 1 ok­to­ber gaan we ook weer alle vie­rin­gen in een lijst­over­zicht presen­te­ren op deze web­si­te. Op de homepage wor­den rechts in een kadertje de vie­rin­gen tot en met de volgende zon­dag vermeld. Onder menu Vie­rin­gen kan gekozen wor­den voor Alle vie­rin­gen, maar ook alleen de Vie­rin­gen in Schoon­hoven of alleen Vie­rin­gen in Haas­trecht. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl