link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijbeltentoonstelling

Vanaf 12 oktober in Schoonhoven / 8 november in Haastrecht

gepubliceerd: dinsdag, 28 september 2021
Bijbeltentoonstelling
(foto: Willibrordusparochie Lisse)
Bijbeltentoonstelling

Bisdom Rotter­dam presen­teert in het kader van het ‘jaar van het Woord van God’ een Bijbelexpo, die een tour maakt door het bisdom. Op 12 ok­to­ber wordt de ten­toon­stel­ling, vijf panelen met teksten en afbeel­dingen, geplaatst in de kerk in Schoon­hoven. Op 8 no­vem­ber verhuist de ten­toon­stel­ling naar de kerk van Haas­trecht.

“Wat de Bijbel je brengt? De Bijbel helpt je om je meer te richten op het Woord van God, dat leeft en ons ook nu in onze tijd iets te zeggen heeft. De Bijbel kan een richtsnoer zijn in je leven, bij­voor­beeld als je ermee bidt. Je kunt een tekst van de dag lezen en dan bid­den: Heer, wat wilt U mij zeggen in deze lezing?” Pastoor Bosma bena­drukt dat de Bijbel ver­telt over de liefde van God en dat je vanuit die liefde je leven vorm en inhoud mag geven door er te zijn voor anderen en door eer­lijk en oprecht in het leven te staan. “Ie­der­een heeft talenten die hij of zij gelovig in kan zetten door te getuigen van de liefde in woord en daad. En met vuur en passie, zoals de Heer dat deed.”

QR-codes op de panelen ver­wij­zen voor meer in­for­ma­tie naar pagina’s op de bisdom­web­site en er is een Doe-boekje voor kin­de­ren. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl