link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doneren met Givt

gepubliceerd: dinsdag, 9 november 2021

Steeds meer kerken en goede doelen maken gebruik van de Givt app om te collec­te­ren. Hiermee is het moge­lijk om in plaats van met contant geld, met een smart­phone te doneren.

Daarbij blijft uw gift anoniem. De pa­ro­chie ont­vangt het geld van Givt en krijgt daarbij niet te zien wie gedo­neerd heeft.

Er zijn twee Givt codes be­schik­baar: een voor Haast­recht en een voor Schoon­hoven.

Givt app installeren

Met Givt kunt u anoniem een gift doen aan de kerk en/of een collecte­be­drag overmaken. Maar ook steeds meer andere goede doelen zijn gebruik gaan maken van deze nieuwe manier van doneren zon­der dat er contant geld aan te pas komt. In de Givt app, die gratis is te down­loa­den via Google Play (Android) of de App Store (Apple), dient u zich eerst te registreren. Meer info kunt u vin­den op de web­si­te van Givt.

Givt App op Google Play StoreGivt App op Apple App StoreGivt App website

Kerken

Mensen die de Givt app al hebben geïnstalleerd op hun mobiele tele­foon, kunnen de twee pa­ro­chies vin­den in het over­zicht van goede doelen - onder het kopje Kerken:

  • St. Barnabas­kerk Haast­recht
  • H. Bar­tho­lo­meus­kerk Schoon­hoven

QR-codes

Een alternatieve manier om te doneren via Givt is door gebruik te maken van een QR-code. Deze ‘tweedimen­sio­nale streepjes­co­des’ kunnen gelezen wor­den door diverse smart­phone-apps. Als de Givt-app al geïnstalleerd is, gaat de smart­phone meteen door naar een doneer­pa­gina voor het gekozen doel. Als de Givt-app nog niet geïnstalleerd is, wordt je auto­ma­tisch begeleid naar het down­loa­den van de app.

 

Givt QR code HaastrechtGivt QR code Schoonhoven

Video 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl