link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria gaat zelf op bedevaart!

Zaterdag 18 oktober, Feest van Maria ter Weghe

gepubliceerd: vrijdag, 10 oktober 2014
Maria gaat zelf op bedevaart!

Op zater­dag­avond 18 ok­to­ber viert de pa­ro­chie St Barnabas het feest van Maria ter Weghe. Om 19.00 uur is er de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie-vie­ring met Mgr. Drs. H. Woorts, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht. De bis­schop is namens de bis­schop­pen verant­woor­de­lijk voor de bede­vaarten.

Haas­trecht zelf is ook een bede­vaarts­plaats van­wege Maria ter Weghe. Er komen niet alleen mensen naar Haas­trecht, maar Maria gaat zelf ook naar mensen toe. De paro­chie heeft een reiskoffertje en op verzoek gaat Maria naar mensen in nood. Men kan naar Maria vragen via het paro­chie­se­cre­ta­riaat.

Ook kin­de­ren zijn speciaal uit­ge­no­digd voor de vie­ring; er is voor hen kin­der­woord­dienst en alle kin­de­ren kunnen mee­lo­pen in de pro­ces­sie met Maria ter Weghe in hun mid­den.

Op don­der­dag­mid­dag 16 ok­to­ber kan men bloemen brengen om Maria in de bloemen te zetten. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl