link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerststalletjes kijken

parochiekerk Schoonhoven

gepubliceerd: zondag, 28 november 2021
Kerststalletjes kijken
(foto: Jan Trouwborst)

Zondag is de advent be­gon­nen. De tijd van verlangen en toeleven naar Kerst­mis, de geboorte van Christus. In de­cem­ber zetten we dan vaak een kerst­stalletje neer, met Maria, Jozef, de engel en her­ders en ander figuren uit het kerst­ver­haal. Nu al kunt u in de paro­chie­kerk in Schoon­hoven een hele ver­za­me­ling van kerst­stalletjes bewon­de­ren. Tra­di­tio­nele, hele kleine, heel bij­zon­dere van buiten europa, etc. Soms ligt ook het kindje Jezus al in de kribbe, terwijl het nog geen Kerst­mis is. een aantal pa­ro­chi­anen heeft hun eigen kerst­stalletje voor een periode uitgeleend.

Kom gerust eens langs als de deur open­staat, ge­woon­lijk dage­lijks van 10.00 tot 16.00 uur.
* De kerk is niet toe­gan­ke­lijk tij­dens vie­rin­gen die van­wege corona­maat­re­ge­len zijn ver­plaatst naar zater­dag­mid­dag.

Tegen­over de kerk voor de ramen van De Over­kant staan ook weer tien­tal­len kerst­stalltetjes uitgestald. Mooi om tij­dens een avond­wan­de­lingetje eens langs te lopen. Dan zijn de lichtjes aan.

Foto­graaf Jan Trouwborst heeft een prach­tige foto­se­rie gemaakt van de diverse kerst­stallen en van de Bar­tho­lo­meus­kerk. Uiter­aard moet u de kerst­stallen ook in het echt gaan bekijken...
 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl