link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Samen vieren met Kerstmis

Zaterdag 24 december - 20.30 uur - Online

gepubliceerd: dinsdag, 14 december 2021
Samen vieren met Kerstmis

 

Samen vieren met Kerstmis

Daar de tra­di­tio­nele nacht­mis­sen vervallen, ver­zorgen wij u voor op Kerst­avond, vrij­dag 24 de­cem­ber vanaf 20.30 uur via een live­stream met een bij­zon­dere uitzen­ding.

Om 20.30 uur begint er een speciaal voor­pro­gramma, gemaakt door vrij­wil­li­gers van alle pa­ro­chielo­ca­ties, ook uit de pa­ro­chies Haas­trecht en Schoon­hoven. We staan stil bij de Advent en het verhaal achter de kerst­stal. Er is een geloofs­ge­sprek met drie gene­ra­ties pa­ro­chi­anen over wat Kerst­mis voor hen betekent en een tour d’horizon langs de klokken van alle pa­ro­chielo­ca­ties. Aan­slui­tend om 21.00 uur volgt een sfeer­volle en in­spi­re­rende Eucha­ris­tie­vie­ring met het pas­to­raal team, een vocaal kwartet met piano­be­ge­lei­ding en bijdragen van alle locaties in beeld en geluid.

Juist in deze Kerst­tijd is het extra zwaar dat een groot aantal geplande vie­rin­gen vervalt. Kijk voor de vie­rin­gen op deze pa­ro­chie­web­site onder vie­rin­gen

Voor de vie­rin­gen op Eerste en Tweede Kerst­dag dient u zich aan te mel­den. Van­wege de maat­regelen is het aantal deel­ne­mers niet onbeperkt. Reserveren kan door een e-mailtje te sturen:

Pas­to­raal team en pa­ro­chie­besturen hebben hun uiterste best gedaan om samen met vele vrij­wil­li­gers en ondanks alle beper­kingen een verant­woord en in­spi­re­rend scala aan kerst­vie­ringen voor te berei­den. Stemt u daarom op Kerst­avond om 20.30 uur vooral af op:

Wij hopen van harte dat u met ons wilt meevieren en
wensen u een mooie voor­be­rei­ding op het Kerst­feest toe! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl