link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reserveren blijft

zondagse vieringen

gepubliceerd: zondag, 2 januari 2022
Reserveren blijft

Op dins­dag voor Kerst hebben de bis­schop­pen maat­regelen af­ge­kon­digd die voorlopig van kracht blijven.Van­wege de maat­regel dat er maximaal door 50 personen aan de vie­rin­gen mag wor­den deel­ge­no­men (buiten de bediearen), dient men zich tij­dig, uiter­lijk don­der­dag, aan te mel­den voor de zon­dagse vie­rin­gen. Dit geldt voorlopig tot er ver­soe­pe­lingen zijn aan­ge­kon­digd.

Reserveren bij voor­keur via email:

Er is voorzang door één cantor of maximaal vier zan­gers. Volkszang blijft toe­ge­staan.

Alle andere ker­ke­lijke bij­een­komsten zijn zoveel moge­lijk digi­taal.

Alle basis­regels op het gebied van afstand hou­den, mondkapje, hygiëne en ge­zond­heid, d.w.z. de an­der­halve meter­regel, de ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen en de basis­regels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl