link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Lezing - De islam, bedreiging of uitdaging?

gepubliceerd: maandag, 20 januari 2014
Lezing - De islam, bedreiging of uitdaging?

Op don­der­dag 13 februari 2014 is er in ‘De Over­kant’ te Schoon­hoven een avond waarin Joris van Voorst, directeur van Kerk in Nood Neder­land, en Peter van Hoof, mede­wer­ker PR & Com­mu­ni­ca­tie, ons zullen laten kennis maken met de islam en uit eigen erva­ring ant­woord geven op de vele vragen die op ons afkomen. Na deze lezing zal het u dui­de­lijk zijn dat er een dui­de­lijke uit­daging voor u ligt. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

De islam is een grote en diverse gods­dienst in met name het Midden-Oosten, Azië en Afrika. Nog nooit zijn we zo dicht en veel­vul­dig in contact geweest met de Islam als vandaag de dag. Via immigratie van mensen uit het Midden-Oosten en Afrika naar ons land, via nieuws in de krant en op de tele­vi­sie krijgen we dage­lijks in­for­ma­tie over moslims en islam. Maar wat weten we nu wer­ke­lijk van Moslims en hun geloof? Hoe kan de Kerk op een goede manier in contact en dialoog komen met hen? Wat is de uit­daging die zij en hun geloof aan ons geven? 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl