link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Versoepelingen coronamaatregelen

Per vrijdag 25 februari

gepubliceerd: woensdag, 16 februari 2022
Versoepelingen coronamaatregelen
(foto: Ramon Mangold)

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kon­digt op woens­dag 16 februari ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len aan, die in gaan op vrij­dag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Neder­land de an­der­halve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bis­schop­pen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gel­den voor de R.-K. Kerk.

Voor het weekend van 19 en 20 februari gel­den nog de hui­dige corona­regels in de R.-K. Kerk. De ver­soe­pe­lingen die de over­heid vanaf vrij­dag 18 februari in laat gaan - met name het loslaten van de an­der­halve meter afstand en de mondkapjesplicht - gel­den voor locaties waar een coronatoegangsbe­wijs getoond moet tonen. Omdat eer­der is besloten voor deelname aan vie­rin­gen geen coronatoegangsbe­wijs te vragen, blijven de hui­dige corona­regels in de R.-K Kerk gel­den tot 25 februari.

Ruimte en moge­lijk­he­den

De bis­schop­pen spreken in de ko­men­de week over ver­dere details van de ver­soe­pe­lingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de pa­ro­chies. De bis­schop­pen zijn dank­baar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de pa­ro­chies is getoond om het vieren ondanks beper­kingen toch moge­lijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pas­to­rale teams, pa­ro­chie­besturen, vrij­wil­li­gers en kerk­gan­gers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en moge­lijk­he­den vragen de bis­schop­pen nog even vol te hou­den, uitkijkend naar weer meer moge­lijk­he­den tot vieren en elkaar ont­moe­ten in de kerk na 25 februari. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl