link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aswoensdag

gepubliceerd: woensdag, 23 februari 2022

Nog even en de veer­tig­da­gen­tijd, de vas­ten­tijd begint weer. Een kost­ba­re periode om ons te be­zin­nen op ons leven en ons opnieuw te richten op de Heer. “Een tijd van meer toeleg op het bid­den, van grotere aan­dacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacra­menten waarin we zijn herboren” noemt een prefatie van de vasten het.

We beginnen deze periode altijd met Aswoens­dag, een gebo­den vasten- en ont­hou­dings­dag. We ont­van­gen in de vie­rin­gen het askruisje. Daar bie­den we u graag alle gelegen­heid voor. Er zal in de beide pa­ro­chies een vie­ring zijn.

Woens­dag 2 maart om 9.00 uur is er in de St. Barnabas­paro­chie te Haas­trecht een Eucha­ris­tie­vie­ring met pastoor Van Klaveren en om 19.00 uur is er in de H. Bar­tho­lo­meus­paro­chie te Schoon­hoven een Eucha­ris­tie­vie­ring met pries­ter Mennen.

Om 16.00 uur is er in de H. Joseph­kerk te Gouda een vie­ring met kin­de­ren/ge­zin­nen, met pastor Kuipers en pastor van Winden.

Het askruisje wordt niet toege­diend op de voor ons ver­trouwde manier, maar volgens een oudere gewoonte: de as wordt niet op uw voor­hoofd getekend, maar op het hoofd gestrooid. dit in ver­band met covid-19. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl