link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Themabijeenkomst - Jaar van het Geloof

gepubliceerd: dinsdag, 13 november 2012

In de Bar­tho­lo­meus­paro­chie te Schoon­hoven en de Barnabas­paro­chie te Haas­trecht wor­den in het kader van het Jaar van het Geloof een serie thema­avon­den gehou­den.

Maak dit jaar vrucht­baar: Bekeer je en geloof in de Blijde Bood­schap van Christus!

Met dank aan de Kerk (en onze paus), die het ons geeft om ons te kunnen be­zin­nen op ons geloof. Het wordt ons immers door de Kerk gegeven; zij bewaart deze kost­ba­re schat, ondanks al onze zon­den. Zo bid­den we toch: “Let niet op onze zon­den, maar op het geloof van uw kerk.” Wat geeft het geloof? Bij ons doopsel komt dit alles naar voren, bij de eerste vragen. “Wat vraagt u aan de kerk van God?” “Wat geeft Het geloof?” “Het eeuwig leven”! “En wat is het eeuwig leven?” “God beminnen, met heel je hart en de naaste als je zelf.” Daarom is de hernieu­wing van het geloof van ons doopsel van groot belang. De afslui­ting van het jaar van het geloof zal zijn op zon­dag 24 no­vem­ber 2013 op het feest van Christus Koning.

De pa­ro­chies H. Bar­tho­lo­meus te Schoon­hoven en St. Barnabas te Haas­trecht nodigen u uit om dit jaar van het geloof mee te beleven. We bie­den een pro­gram­ma van vieren, gebed en be­zin­ning aan. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl