link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feestelijke viering van het Barnabasfeest

gepubliceerd: dinsdag, 19 juni 2012

Bij de vie­ring van het barnabas­feest, dat zon­dag jl. gevierd is in de St. Barnabas­paro­chie, zijn een aantal pa­ro­chi­anen gehul­digd.

De pa­ro­chie is twee goede koren rijk. Veel leden zijn jaren­lang betrok­ken. Bij 25 jaar lidmaat­schap krijgen zij de Barna­bas oor­konde. Dit jaar zijn dat van het dames- en heren­koor: Kees Boere en van het koor "In be­tween": Antoinette Spek­snij­der en Ria Streng.

De kerk zelf wordt eens in de maand, op een mid­dag of een ochtend, schoon­ge­maakt. Een aantal pa­ro­chi­anen doen dat al 25 jaar of lan­ger. Zij hebben ook deze Barna­bas oor­konde gekregen. Het zijn Ank Baars, Lida Verdoold, Tiny Houdijk en Roos de Hey. Daarna heeft de pastoor de vertrek­kende leden van het kerk­bestuur, die hun termijn hebben vol gemaakt, bedankt voor hun inzet. Het zijn de dames Ria Vermeulen en Ria Streng en de heren Jos Bahlmann en Jos Crott. Er is intussen weer een nieuw bestuur aange­tre­den dat moet werken aan de tot­stand­koming van één nieuwe pa­ro­chie, samen met de pa­ro­chie van Schoon­hoven.

Na de H. Mis is het beeld van Jezus, dat zo zicht­baar naast de kerk en de pastorie staat, inge­ze­gend. Een gron­dige, en ook dure res­tau­ra­tie was nodig. Het beeld laat weer op stralende wijze de liefde van God voor alle mensen zien. Met een gezel­lig samen zijn in de tuin werd het barnabas­feest voort­ge­zet. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl