link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Palmpasenstokken gemaakt

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2022

Zondag­mid­dag 3 april kwamen zo'n der­tig kin­de­ren en hun ouders of grotere broers of zussen bij elkaar in ‘de Over­kant’ voor het maken van de Palmpasenstokken. Het was een ‘gezellige drukte’.

De tekenen van de Palmpasenstok wer­den uit­ge­legd aan de hand van het verhaal van Jezus’ kruis­dood en ver­rij­ze­nis. De Palmpasenstok is niet zomaar een versierde ‘stok’. Het ‘spreekt’ over het lij­den en sterven van Jezus en daar­mee over Gods liefde door de dood heen.

De kin­de­ren brengen de der­tig Palmpasenstokken aanstaande zon­dag naar ouderen en zieken thuis. Daar­mee is het ook een teken van ver­bon­den­heid met diegenen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen.

Zondag 10 april is het Palmpasen de start van de Goede Week. In Schoon­hoven start de vie­ring in ‘De Over­kant’.

Symboliek van de Palmpasenstok

Palmpasenstok
  • Het kruis, omwikkeld met wit crêpepapier dat symbool staat voor het lij­den en de verrijze­nis van Chris­tus
  • Palmtakje waar­mee Jezus werd toegewuifd toen Hij Jeru­za­lem introk en binnen­ge­haald werd als Koning
  • Twaalf paaseitjes / paasschuimpjes die de twaalf apos­te­len symbo­liseren
  • ongeveer der­tig rozijnen, die staan voor de der­tig zilverlingen die Judas kreeg voor zijn verraad
  • het broodhaantje dat herinnert aan Petrus’ drie­vou­dige ver­looche­ning van Jezus
    en de haan kon­digt ’s morgens als eerste de nieuwe dag aan dat een teken is van Pasen, de ver­rij­ze­nis
  • Vijf rode stickertjes of propjes crêpepapier die wijzen naar de vijf kruiswon­den van Jezus
  • een klein kransje boven in het kruis: de doornen­kroon van Jezus


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl