link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria ter Weghe met Mgr. W. van de Valk

gepubliceerd: dinsdag, 18 oktober 2011
Maria ter Weghe met Mgr. W. van de Valk

Op dins­dag 18 ok­to­ber 2011 is weer het feest van Maria van Haas­trecht - Maria ter Weghe gevierd.

Mgr. W. van de Valk

Dit jaar was Mgr. W. van de Valk, ere­kanun­nik van het Bisdom Roermond, de hoofd­cele­brant. Mgr. W. van de Valk is jarenlang het hoofd geweest van het missieburo Roermond, dat heel Neder­land bereikte. Zo waren er meer­dere grote lan­de­lijke acties, waar­onder de versprei­ding van het paus­kruisje. Mgr. W. van de Valk was één van de eerste met een grote evangeli­sa­tieactie. Bekend is zijn leus: Katho­liek, zo gek nog niet. Hij is later deken gewor­den van de stad Weert. Daar was hij de grote stimu­lator van de grootste kerst­stal van Neder­land, wat zeer veel mensen trok. Ook in Weert heeft hij de vere­ring van Maria sterk bevor­derd.

Noveen­boekje

Bij gelegen­heid van het feest van Maria ter Weghe wordt een nieuw (noveen)boekje ge­pre­sen­teerd. Maria gaat immers nog steeds ter Weghe. Het hele jaar door wil Maria naar ons toeko­men, in al onze nood. Ook de Maria­feesten in de loop van het jaar, mogen steeds weer alle aan­dacht krijgen. Deze wor­den ook in dit Maria­boekje vermeld. Het nieuwe noveen­boekje kan ons helpen om met Maria te bid­den en tot Maria te bid­den. Zij is en blijft, als Maria ter Weghe onze voor­spreek­ster.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl