link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijdbijeenkomsten

Vrijdagen 21 en 28 maart en donderdag 3 april 2014

gepubliceerd: woensdag, 5 maart 2014
Sobere maaltijdbijeenkomsten

In de tijd van voor­berei­ding op Pasen, ook wel vas­ten­tijd genoemd, zullen er in Schoon­hoven drie sobere maal­tijds­vie­rin­gen wor­den ge­hou­den. Het gaat om een een­vou­dige maal­tijd­soep met brood en koffie, thee of melk.

De bijeen­komsten hebben een be­zin­nend karakter van­wege de veer­tig­dagen­tijd, die een tijd van inkeer is. Wij zullen enkele lie­de­ren zingen en luis­te­ren naar een Woord uit de Schrift, dat van bete­ke­nis kan zijn voor ons leven.

De sobere maal­tijd staat ook in het teken van soli­dari­teit met de min­der­bedeel­den. Immers waar wij vasten, kunnen anderen wor­den gevoed. Aan deel­name aan de maal­tijd zijn geen kosten ver­bon­den; een vrije gift zal voor een goede doel bestemd zijn.

Men kan aan één of meer­dere maal­tij­den deel­ne­men. De eerste sobere maal­tijd is op vrij­dag 21 maart in ‘De Ark’, de tweede maal­tijd is op vrij­dag 28 maart in ‘De Bron’ en de laatste is op don­der­dag (!) 3 april in ‘De Hoeksteen’.

  • U bent welkom vanaf 17.45 uur.
  • De maal­tijd is van 18.00 tot 19.00 uur.
  • Ie­der­een kan deel­nemen.
  • Men kan ook als gezin komen.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl