link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Opening Heilige Deur Schiedam

Zondag 13 december 2015 om 10.30 uur

gepubliceerd: dinsdag, 1 december 2015
Opening Heilige Deur Schiedam

Op zon­dag 13 de­cem­ber start het Jaar van Barm­har­tig­heid in het bisdom Rotter­dam met een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de basiliek van de heilige Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozen­krans te Schie­dam (10.30 uur). Deze dio­ce­sane eucha­ris­tie­vie­ring zal via tele­vi­sie wor­den uitgezon­den (Omroep RKK).

Voor­af­gaand aan de vie­ring zal bij Omroep RKK om 10.15 uur het Geloofs­ge­sprek wor­den uitgezon­den met Mgr. Van den Hende.

Aan het begin van de ope­nings­vie­ring in Schie­dam wordt de hoofddeur van de basiliek plech­tig in gebruik geno­men als de heilige deur in het bisdom Rotter­dam gedurende het Jaar van Barm­har­tig­heid.

In het Jaar van Barm­har­tig­heid kunnen gelo­vi­gen op speciale extra tij­den de basiliek in Schie­dam door de heilige deur binnen­gaan. Gedurende dit heilig jaar zijn er eucha­ris­tie­vie­ringen en is er gelegen­heid tot eucha­ris­ti­sche aanbid­ding en voor het ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. Het laatste wordt door paus Fran­cis­cus als sacra­ment van Gods barm­har­tig­heid na­druk­ke­lijk onder de aan­dacht gebracht voor het heilig jaar.

Meer in­for­ma­tie 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl