link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bach op wieltjes

gepubliceerd: dinsdag, 14 februari 2023

Voor som­mi­gen is het een ‘must’, een te­rug­ke­rend ritueel om, voor­af­gaande aan het Paas­feest, de Matthäus Passion te be­luis­te­ren. Je moet er wel de tijd voor nemen: ruim twee en een half uur! En eer­lijk is eer­lijk je moet jezelf wel even over­win­nen: de muziek is soms over­wel­di­gend, te groots en te mach­tig...

Passie

We willen u op zater­dag 1 april een handje helpen. U bent van harte welkom om te luis­te­ren naar de Passion. Niet naar een koor, maar naar een gewel­dige CD waarop The Monteverdi Choir, onder lei­ding van John Eliot Gardiner te horen is.

Maar het is wel Bach op wieltjes! Dus pomp je (fiets)ban­den alvast maar op.

Pro­gram­ma

tijd pro­gram­maon­der­deel
9.30 uur: inloop met koffie in de kerk van Moordrecht, Oost­ein­de 22
9.45 uur: Inlei­ding op het meester­werk van Bach
10.00 uur: aan­vang van het eerste deel
12.00 uur: we ver­plaatsen ons op (fiets)wieltjes naar de Victor­zaal in Waddinxveen, waar de WJD jon­ge­ren ons trak­te­ren op een heer­lijke lunch. Nou ja trak­te­ren....een gift voor hun reis naar Portugal is na­tuur­lijk ‘welkom’.
13.15 uur: Op eigen wieltjes ver­plaatsen we ons naar de Wil­li­brordus­kerk in Bodegraven.
14.00 uur: We luis­te­ren in de kerk naar het tweede deel
15.00 uur: Op wieltjes gaan we weer naar huis.

Tijdens het luis­te­ren beschikt u over de gehele tekst. In het te gebruiken boek­werk staan op de rechter pagina de teksten afgedrukt van het gezongen en ‘ge­spro­ken’ woord in het Duits én in het Neder­lands, op de linker pagina staat in­for­ma­tie over wat u hoort.

Tip: neem een kussentje mee!

Opgave

Opgave vóór dins­dag 28 maart bij het se­cre­ta­riaat van uw eigen kerk. Zij zullen u dan ver­tellen dat voor Bach op wieltjes op de dag zelf een bijdrage wordt gevraagd voor ons vas­ten­ac­tie­pro­ject: Harapan Jaya!

Pastor Rob Lijesen

  

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl