link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ankerzondagen

gepubliceerd: zaterdag, 18 februari 2023

Ankerzondag

Voor ie­der­een die verlangt om in geloof met elkaar samen te zijn en God en elkaar te ont­moe­ten is er elke maand in onze pa­ro­chie de Anker­zon­dag. Ieder met zijn/haar leef­tijd­ge­no­ten het geloof ont­dek­ken, elkaar ont­moe­ten en samen de Eucha­ris­tie vieren.

Zo biedt de Anker­zon­dag ie­der­een een in­spi­re­rende ochtend, of u nu alleenstaand bent, een stel zon­der kin­de­ren, (groot)ouders met kleine óf volwassen kin­de­ren. Want de kerk is immers van God en Zijn mensen. Die Kerk zijn wij met elkaar en daar mogen we aan blijven bouwen. Komt u bin­nen­kort ook langs tij­dens de catechese en ont­moe­ting voor­af­gaand aan de eucha­ris­tie­vie­ring? We horen graag hoe u het vond en geef ons feedback, zodat we kunnen blijven vernieuwen waar nodig en moge­lijk is!

Wie?

Voor ie­der­een uit Pa­ro­chie Sint Jan de doper en alle andere geïn­te­res­seer­den. Ie­der­een is welkom van jong tot oud. Uiter­aard is er iedere Anker­zon­dag crèche voor de allerkleinsten.

Wat?

De Anker­zon­dag is een plek voor ie­der­een die op zoek is naar zin­ge­ving en ont­moe­ting met God. Om 9.15 uur staat de koffie en thee voor u klaar. We starten om 9.30 uur de catechese en vieren aan­slui­tend om 11.00 uur met elkaar de Heilige Mis. Tijdens de catechese is er een passend pro­gram­ma voor de ver­schil­lende leef­tijds­groepen.

Waar?

De Anker­zon­dag is een pa­ro­chiebreed ini­tia­tief en wordt gehou­den in en rondom onze paro­chie­kerk, de H.-Joseph­kerk, Aalberse­plein 2 in Gouda. We maken gebruik van de kerk, pastorie en de naast­ge­le­gen school zodat we alle leef­tijds­groepen een plek kunnen geven tij­dens de catechese.

Wanneer?

De Anker­zon­dag wordt gehou­den op on­der­staan­de datums. Schrijft u ze ook in uw agenda?

 • 22 januari 2023
 • 26 februari 2023
 • 26 maart 2023
 • 23 april 2023
 • 28 mei 2023
 • 25 juni 2023
 • 24 sep­tem­ber 2023
 • 22 ok­to­ber 2023
 • 26 no­vem­ber 2023
 • 17 de­cem­ber 2023
 • 21 januari 2024
 • 18 februari 2024
 • 17 maart 2024
 • 21 april 2024
 • 19 mei 2024
 • 23 juni 2024

Vragen?

Heeft u vragen en/ of wilt u op de hoogte blijven van gerela­teerde ac­ti­vi­teiten die wor­den geor­ga­ni­seerd binnen onze Sint Jan de Doper pa­ro­chie? Stuur een e-mail naar: 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl