link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vieringen rond Kerstmis

gepubliceerd: vrijdag, 4 december 2015
Vieringen rond Kerstmis

‘Zozeer heeft God de mensen liefgehad dat Hij zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd’, lezen wij in het evan­ge­lie van Johannes (3,16). Op een bepaald moment in de ge­schie­de­nis, op een bepaalde plaats op aarde is Jezus geboren. Het Woord van God is vlees gewor­den, zo ver­woordt Johannes het (Joh. 1,14). We vieren deze menswor­ding van Gods Zoon met Kerst­mis.

Hier­on­der volgt een over­zicht van de speciale vie­rin­gen rond Kerst­mis en Oud&Nieuw. Ze staan ook in het actuele vie­rin­gen­over­zicht.

 

Dag

Vie­rin­gen in Haas­trecht

Vie­rin­gen in Schoon­hoven

Kerst­mis

Donder­dag 24 de­cem­ber 19.00 uur kerstspel “Maak plaats voor de Koning”
Donder­dag 24 de­cem­ber
Kerst­avond:
20.00 uur Nachtmis m.m.v. Inbetween 22.00 uur Nachtmis m.m.v. Sursum Corda
Vrij­dag 25 de­cem­ber
1e Kerst­dag:
11.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring m.m.v. Caecilia­koor 9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring m.m.v. Sursum Corda
Zater­dag 26 de­cem­ber
2e Kerst­dag:
11.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring m.m.v. leden van het Barnabas­koor 9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring m.m.v. Sursum Corda

Feest van de heilige Familie

Zondag 27 de­cem­ber 11.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring m.m.v. leden van het Barnabas­koor 9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met samenzang

Oud en Nieuw

Donder­dag 31 de­cem­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring m.m.v. Inbetween
Vrij­dag 1 januari 2016
11.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring m.m.v. Caecilia­koor 9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met samenzang

Drie­ko­nin­gen

Zater­dag 2 januari 2016
19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring 17.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
Zondag 3 januari 2016
11.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring m.m.v. leden van het Barnabas­koor 9.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring m.m.v. Sursum Corda


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl