link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

kruisweg op vrijdag

Schoonhoven - 14.30 uur

gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023

In de Veer­tig­da­gen­tijd wordt elke vrij­dag om 14.30 uur de Kruis­weg gebe­den. Deze eeuwen­oude devotie ver­ou­dert nooit. Aan­slui­tend wordt de Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid gebe­den.

Kruis­weg

In alle eenvoud voe­den deze het gelovig hart, omdat ze ons mee­ne­men naar de kern van verlos­sing. De Heer zelf laat zich vin­den in het bid­den van de Kruis­weg. Zijn aanwe­zig­heid is telkens weer nieuw. Bovendien raken wij mensen nooit uitge­dacht over en uitgekeken op het lij­den, sterven en verrijzen van Jezus.

Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid

Aan­slui­tend aan de Kruis­weg bid­den wij de Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid. 

Dit Rozen­krans­ge­bed ont­ving de H. Faustina van Jezus, waarbij Hij haar de opdracht gaf om zijn genade bekend te maken, en om mensen aan te zetten tot het bid­den van deze rozen­krans, waarin speciaal Gods genade wordt afgesmeekt voor ons­zelf en voor heel de wereld. Jezus zei tegen haar: “O, hoe groot zijn de gena­den, die Ik schenken zal aan hen die deze Rozen­krans bid­den. Mijn barm­har­tig­heid zal hen omhullen en be­scher­men gedurende hun leven en vooral in het uur van de dood.”

Je kan het met een gewone Rozen­krans bid­den. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl