link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Fotoserie Maria Tenhemelopneming

gepubliceerd: donderdag, 15 augustus 2013

Jaar­lijks op 15 au­gus­tus viert de Kerk het hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgeno­men. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome over­ge­no­men. Maria Ten­hemel­op­ne­ming geldt voor de Katho­lie­ke Kerk als het be­lang­rijk­ste Maria­feest.

Het feest dat wij op 15 au­gus­tus vieren heette aan­vanke­lijk ‘Dormitio Mariae’ (= de ontsla­ping van Maria). Onder invloed van apocriefe literatuur en volkslegen­den werd het feest vanaf de achtste eeuw de ‘Ten­hemel­op­ne­ming van Maria’ genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katho­lie­ke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.

De in de volksmond ook wel eens gebruikte term ‘Maria Hemel­vaart’ is volgens het katho­lie­ke geloof niet juist, omdat Maria - in tegen­stel­ling tot Christus - niet zelf ten hemel opstéég, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 no­vem­ber 1950 werd de Ten­hemel­op­ne­ming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.

In Neder­land is 15 au­gus­tus, in tegen­stel­ling tot de ons omringende lan­den, geen maat­schap­pe­lijke vrije dag.

Met het feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming begint een periode van 30 dagen waarin tal van be­lang­rijke Maria­feesten op de kalen­der staan, waar­on­der Maria Koningin (22 au­gus­tus, octaaf­dag van Maria Ten­hemel­op­ne­ming), Maria Geboorte (8 sep­tem­ber) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 sep­tem­ber).


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl