link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koninklijke onderscheiding voor Riet Mensch

gepubliceerd: dinsdag, 13 september 2011

Tijdens de mis op zon­dag 11 sep­tem­ber is, door de burge­mees­ter van Bergambacht dhr. A van Erk, aan mw. Riet Mensch een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding uit­gereikt. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mw. Riet Mensch krijgt deze onder­schei­ding voor meer dan 25 jaar be­lan­ge­loze en vrij­wil­lige inzet voor de pa­ro­chie: o.a. voor het bij­hou­den van de leden­ad­mi­ni­stra­tie, de actie kerk­ba­lans, het func­tio­ne­ren als aanspreek­punt voor pa­ro­chi­anen en voor de ver­zor­ging van de huis­hou­ding van de pastoor.

Zij wordt hierin op de ach­ter­grond, maar wel met volle mede­wer­king, gesteund door haar man Herman Mensch. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl