link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest Maria ter Weghe

Woensdag 18 oktober - 19.30 uur - Barnabaskerk Haastrecht

gepubliceerd: dinsdag, 17 oktober 2023

Op woens­dag­avond 18 ok­to­ber om 19.30 uur wordt in Haas­trecht weer het jaar­lijkse Maria ter Weghe feest gevierd. Samen met onze Pastoor van Klaveren doen we er alles aan om het na de magere corona­ja­ren weer groots en fees­te­lijk te vieren.

Er komen meer­dere pries­ters en we gaan met de pro­ces­sie in het donker naar buiten. Bij het licht van de fakkels lopen wij, terwijl er mooie Maria­lie­de­ren gezongen wor­den. Hoe mooi zou het zijn als er voor Maria een mooie stoet bruidjes vooraan zou lopen. Gelukkig valt 18 ok­to­ber in de herfst­va­kan­tie, dus dan mag het vast wel een keertje wat later wor­den voor de kin­de­ren. Bovendien is het voor hen voor altijd een prach­tige her­in­ne­ring. Ie­der­een is welkom op dit mooie feest.

Als uw dochter (leef­tijd basis­school) wil mee­lo­pen als bruidje in de pro­ces­sie is ze zeer welkom! Een aantal grotere kin­de­ren mogen ook samen de draag­baar dragen waarop Maria wordt gezet, zodat ieder Haar kan zien. U kunt ze aanmel­den op: altaar­team.haast­recht@sintjandd.nl Dit is een prach­tige her­in­ne­ring voor hun hele leven.Er zijn bruidsjurkjes be­schik­baar voor wie deze niet zelf heeft. Omdat het aantal jurkjes na­tuur­lijk beperkt is, dit wel graag van te voren even mel­den via altaar­team.haast­recht@sintjandd.nl

Voor de buiten­pro­ces­sie op het Maria ter Weghe feest vragen we om lege jam-/groente postjes om een kaarsje in te doen als pro­ces­sielichtje. U kunt deze inleven in de bak achterin de kerk bij de ‘kosters­bank’. Harte­lijk dank daarvoor. Na afloop van de Maria ter Weghe vie­ring is er voor ie­der­een gelegen­heid om met elkaar iets te drinken en bij te praten in zaal Concordia, aan de over­kant. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl