link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Drievoudige uitreiking parochiële onderscheiding

gepubliceerd: dinsdag, 13 september 2011

Op zon­dag 11 sep­tem­ber 2011 hebben drie vrij­wil­li­gers van de pa­ro­chie het Bartho­lomeus­beeldje ont­van­gen voor hun ja­ren­lan­ge vrij­wil­lige inzet.

Mw. Wil van Doorn, mw. Annie Overbeek en mw. Liezet Mouris voor het poetsen van het zilver- en koper­werk. Wil van Doorn heeft ook vele jaren als kerk­werkster gewerkt. Annie is sinds vele jaren lid van het koor en en Liezet on­der­houdt de Lourdesgrot achter de kerk en verricht vele werk­zaam­he­den in de tuin. Allen zijn ook altijd bereid tot allerlei hand- en span­diensten.

 

 

Drievoudige uitreiking parochiële onderscheiding 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl