link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

6o-jarig koorjubileum voor Cees van Engelen

gepubliceerd: dinsdag, 1 juni 2010

Het was voor de heer Cees van Engelen zon­dag 30 mei een bijzon­dere dag en dubbel feest. Hij vierde niet alleen zijn 80ste ver­jaar­dag maar hij werd tevens tij­dens de H.Mis van 9.30 uur in de H.Bartholo­meus­kerk in Schoon­hoven in het zonnetje gezet omdat hij al 60 jaar een zeer trouw koorlid was van het R.K.kerk­koor.

60 Jaar gele­den is Cees van Engelen als tenor be­gon­nen met zingen in het mannen­koor St. Cecilia. In 1966 werd het mannen­koor samen­gevoegd met het vrouwen­koor tot een gemengd­koor St. Cecilia. Begin 2009 maakte Cees weer een grote ver­an­de­ring in het koor mee. Het St.Cecilia­koor werd samen­ge­voegd met het mid­den­koor Young Spirit. Het nieuw gevormde koor ging ver­der onder de naam ‘Sursum Corda’ met een afdeling Cecilia.

De keren dat Cees in al deze 60 jaren heeft verzuimd zijn vrijwel nihil te noemen. Hij was altijd trouw aanwe­zig en dat werd ook erg ge­waar­deerd door het koor. Toen Cees van Engelen zijn 50ste koor­lid­maat­schap vierde ont­ving hij de hoogste onder­schei­ding die hij kon krijgen, het ere­te­ken voor bij­zon­dere ver­dienste van de Neder­landse Sint Gregorius­ver­eni­ging. Met zijn 60ste jubileum ont­ving hij uit hande van pastoor J.E.M.van der Mee als aan­vul­ling op het eer­der ont­van­gen gou­den ere­te­ken een draagspeld met 60 er op en een bijpassende oor­konde. Een prach­tige kaars van de Neder­landse St.Gregorius Vereni­ging en bloemen van het koor vielen de blij verraste Cees van Engelen ook ten deel.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl