link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koninklijke onderscheiding voor Chris

gepubliceerd: vrijdag, 30 april 2010

Chris ont­ving deze onder­schei­ding voor het vrij­wil­li­gers­werk dat hij al vele jaren doet voor onze pa­ro­chie en de sport­ver­eni­ging Avantri. Hij is o.a. ruim 26 jaar voor­zit­ter geweest van het toen nog Sint Cecilia­koor en deed daar­naast ook nog veel andere dingen voor de kerk. Hij is al 42 jaar koorlid en is zeer betrokken bij alles wat het koor aangaat.

Chris ont­ving, in het bij­zijn van zijn vrouw Ans, kin­de­ren en klein­kin­de­ren, pastoor van der Mee en enkele geno­dig­den, de onder­schei­ding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ van burge­mees­ter D.W. de Cloe. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl