link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstverhaal - Maak plaats voor de Koning

Kerstavond 24 december - 19.00 uur - Schoonhoven

gepubliceerd: maandag, 14 december 2015
Kerstspel 2013
Kerstspel 2013

Op Kerst­avond 24 de­cem­ber om 19.00 uur wordt in de R.K. Bar­tho­lo­meus­kerk (Wal 63) het aloude verhaal van de geboorte van het kindje Jezus ver­teld en door kin­de­ren uitge­beeld.

Een her­der droomt dat de stal een paleisje is. De schapen en de her­bergier vin­den dat heel vreemd, maar toch wordt er in die stal een Koning geboren, het Kindje Jezus. Ook de wijzen, die op weg zijn naar een ‘be­lang­rijke gebeur­te­nis’, vin­den uit­ein­delijk wat zij zoeken: het Konings­kind!

Zoals de kerst­stal voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk was, zo is de kerk nu open voor alle mensen. Er zullen veel bekende kerst­lie­de­ren wor­den gezongen, zodat ie­der­een kan mee­zingen.

U bent van harte welkom! 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl