link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Wandeling langs het Kerstverhaal

gepubliceerd: zondag, 13 december 2015
Samenwerkende kerken in Haastrecht (HAPIS)
Samenwerkende kerken in Haastrecht (HAPIS)

Dins­dag­avond 22 de­cem­ber or­ga­ni­se­ren de samen­werkende kerken in Haas­trecht (HAPIS) een wan­de­ling langs verschil­lende scènes van het kerst­verhaal. Een wan­de­ling voor en door jong en oud langs diverse plekken en kerken in het centrum van Haas­trecht. Zo kan het kerst­verhaal wor­den beleefd en de blijde bood­schap wor­den gehoord.

Er wordt voorge­dragen, toneel­ge­speeld, gezongen en gemusi­ceerd. Leden en koren van de verschil­lende kerken zetten zich in om het kerst­verhaal levend en bereik­baar te maken voor ie­der­een. De start is moge­lijk tussen 18.00-18.45 uur bij de ingang van de Liezeborgh aan de Liezeweg in Haas­trecht.

Daar wordt de route uitge­reikt en kan en groeps­gewijs aan de wan­de­ling wor­den be­gon­nen

Na de wan­de­ling wordt er choco­lade­melk en glühwein ge­schon­ken in de zaal van de Gerefor­meerde Kerk, die we om in het verhaal te blijven ‘her­berg’ noemen. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl