link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Week van gebed voor de eenheid Schoonhoven

Van zondag 17 t/m zondag 24 januari 2016

gepubliceerd: donderdag, 7 januari 2016

In het IKB (Inter­ker­ke­lijk Beraad Schoon­hoven) is het plan uit­ge­werkt om in de ‘Week van gebed voor de een­heid’ elke dag samen te komen in één van de kerken van Schoon­hoven.

Onder lei­ding van voor­gan­gers uit andere ge­meen­ten en be­ge­lei­ding door muzikaal talent uit de ver­schil­lende kerken komen samen om te bid­den, te zingen en naar het Woord van God te luis­te­ren. Op die manier hopen we niet alleen te bid­den om een­heid maar proberen we die ook daad­wer­ke­lijk te zoeken. Het aantal deel­ne­mende kerken/ge­meen­ten is overigens groter dan het aantal locaties. De bij­een­komsten beginnen allemaal om 19.30 uur en zijn rond 20.15 uur afgelopen.

Data

Maan­dag 18 januari: Hervormde ge­meen­te Willige Langerak
Dins­dag 19 januari: De Hoeksteen
Woens­dag 20 januari: Remonstrantse Kerk
Donder­dag 21 januari: Rooms-katho­lie­ke Kerk
Vrij­dag 22 januari: Oudkatho­lie­ke Kerk

Ont­moe­tings­avond

Naast de gebeds­bij­een­komsten, zal er ook een ont­moe­tings­avond zijn. Aan de hand van een film willen we laten zien hoe de oecumene we­reld­wijd leeft. We delen ook elkaars erva­ringen. Deze avond zal plaats­vin­den op don­der­dag 21 januari 2016 om 20.15 uur in ‘De Over­kant’ (Wal 34, Schoon­hoven), na de vie­ring van 19.30 uur in de Rooms Katho­lie­ke kerk. Ie­der­een kan zich aan­slui­ten bij deze avond, want de een­heid mag een priori­teit van allen zijn. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl