link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenische gebedsviering Haastrecht

Week van gebed voor de eenheid

gepubliceerd: dinsdag, 12 januari 2016

In deze week willen we als kerken van Haas­trecht een oecu­me­nische gebeds­vie­ring hou­den op zon­dag­avond 17 januari om 19.00 uur in de Ge­re­for­meer­de Kerk, Hoog­straat 136 te Haas­trecht.

In deze gebeds­vie­ring staat het thema: “Het woord is aan jou” centraal. De voor­gan­gers van de vier Haas­trechtse kerken, die samen­wer­ken in het Hapis: pastoor J. van der Mee, ds. A. van Alphen, pater L. Bos en ds. J. Huttenga zullen een bijdrage leveren.

Rond het thema zullen we uit de Bijbel lezen, bid­den en zingen, want zingen is tenslotte dubbel bid­den, zoals de traditie leert. Weet u welkom, want als “het woord aan ons is”, telt elke stem.

Na de gebeds­vie­ring is er koffie in de zaal van de kerk om elkaar als mensen van ver­schil­lende kerken te ont­moe­ten. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl