link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Christenen in het Midden Oosten’

Lezing door Kerk in Nood

gepubliceerd: vrijdag, 12 februari 2016

Op don­der­dag 3 maart zal door Kerk in Nood om 20.00 uur in ‘De Over­kant’ te Schoon­hoven een lezing wor­den ver­zorgd over ‘Chris­te­nen in het Midden Oosten’.

Als bakermat van drie religies is het Midden-Oosten gezegend én vervloekt. Het gebied is al eeuwen­lang het toneel van strijd. Miljoenen chris­te­nen uit Irak en Syrië vluchten voor de bar­baarse daden van Islami­tische Staat. In Libanon hou­den chris­te­nen echter al een mil­len­nium stand. Maak kennis met de nieuwste ont­wik­ke­lingen en per­soon­lijke verhalen van chris­te­nen in het Midden-Oosten. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl