link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Regiodag Mothers Prayers Zuid-Holland

Zaterdag 9 april • 10.00 uur • Haastrecht

gepubliceerd: donderdag, 17 maart 2016

Ter kennigsma­king met Mothers Prayers / Biddende Moeders zal op zater­dag 9 april 2016 een Regio­dag wor­den geor­ga­ni­seerd in Haas­trecht. Het thema is ‘Vraag om een zachte liefde­volle hou­ding’.

Pro­gram­ma

10.00 uur Inloop met koffie /thee
10.30 uur Inlei­ding, tijd voor uit­wis­se­ling en ont­moe­ting
12.00 uur Lunch (er wordt gezorgd voor soep en dranken, svp zelf lunchpakket mee­bren­gen) met biecht­gele­gen­heid
13.00 uur Mothers Prayers gebed
14.00 uur Afslui­ting

Info en/of aanmel­ding 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl